Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE DIŞI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

Değerli öğretim üyemiz, bu anket formu fakültemiz ve üniversitemiz hakkındaki görüşlerinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Ders Kodu / Adı
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Aşağıdaki yargılara ne derece katıldığınızı belirtiniz.
Lisans programlarına kayıt olan öğrenci niteliği yeterlidir.
Lisans programlarındaki ders içerikleri/sayıları yeterlidir.
Programda yer alan derslerin bütünlüğü ve devamlılığı yeterlidir.
Üniversite tarafından öğretim elemanlarına sağlanan olanaklar/ destekler yeterlidir.
Üniversitede öğretim elemanı–öğrenci iletişimi kolaylıkla sağlanır.
Üniversite öğretim elemanları arasındaki işbirliği yeterlidir.
Üniversitede öğretim etkinliklerine ayrılan zaman yeterlidir.
Sorumlu olduğum dersin iş yükü ile AKTS kredisi uyumludur.
Üniversitede araştırma için internetten sağlanan veri tabanları yeterlidir.
Üniversitede araştırmalar için kitap çeşitliliği ve dergi abonelikleri yeterlidir.
Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yeterlidir.
Üniversitede araştırma laboratuvarlarının donanımları yeterlidir.
Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon vb. gibi teknolojik araç gereçler yeterlidir.
Üniversitenin öğretim elemanlarının iş ve görev tanımları açıktır.
Kurum içi haberleşme sistemi yeterlidir.
Üniversitede verdiğim eğitimler sırasında aldığım destek yeterlidir.
üniversite ortamındaki mekanların temizliği ve düzeni yeterlidir.
üniversite yemekhanesi veya kantin/kafeteryalardaki kalite yeterlidir
Üniversitenizde bölümlerin eğitim programları hazırlanırken görüş sunmak isterim.
Sektörel tecrübelerimi üniversitenizde aktarmak üzere seminer, konferans vb. vermek isterim. Üniversitenizde danışma kurullarında yer almak isterim.
Üniversitenizde stratejik planlama oluşturulmasına katkı vermek isterim.