Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Engelli Öğrenci Anketi

Kendini Değerlendirme
Aşağıdaki yargılara ne derece katıldığınızı belirtiniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Derslere ön hazırlık yaparak geliyorum. (Örneğin; önceden kelimelere bakıp hazırlanıyorum)
Ders esnasında anlatılan konuları takip ediyorum.
Derslerde yapılan aktivitelere yeterince katıldığımı düşünüyorum.
Düzenli olarak ders çalışıyorum.
Eksik olduğumu düşündüğüm konularda, öğretim elemanımın ofisine gidip kendisinden yardım istiyorum.
Dil öğreniminde zayıf ve güçlü olan yönlerimi biliyorum.
Verilen ödevlerin İngilizcemin gelişmesi açısından yararlı olduğunu düşünüyorum.
Öğrendiklerimi düzenli olarak tekrar ediyorum.
Genel olarak İngilizcemin geliştiğini düşünüyorum.
“Online workbook” ödevlerini düzenli olarak yapıyorum.
“Online workbook” üzerinden yaptığım çalışmaların İngilizcemi geliştirmesi açısından yararlı olduğunu düşünüyorum.
Programın Değerlendirilmesi ve Sınavlar
Aşağıdaki yargılara ne derece katıldığınızı belirtiniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
İngilizcemin gelişmesine yardımcı olması için kullanılan sınıf içi materyallerin yeterli olduğunu düşünüyorum.
Sınıfta kullanılan materyallerin (kitaplar, ekstra çalışma kağıtları vb.) İngilizce seviyeme uygun olduğunu düşünüyorum.
Okuma sınavlarının (Reader Checks) okuma becerilerimi arttırdığını düşünüyorum.
Yapılan quizler ve sınavlar düzenli çalışmama yardımcı oluyor.
Sınıfta kullanılan kaynaklar dersin amacına ve içeriğine uygundur.
Kullandığımız kitapların içeriği ile sınavlarda sorulan sorular birbirleriyle paralellik göstermektedir.
Uygulanan sınavların sayısını yeterli buluyorum.
Sınavlar için verilen süreleri yeterli buluyorum.
İngilizce Eğitmeniniz (Sınıf Danışmanı)
Aşağıdaki yargılara ne ölçüde katıldığınızı belirtin.
 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Derslere hazırlıklı gelir.
Dersi anlaşılır bir şekilde anlatır.
Daha iyi öğrenmeleri için öğrencileri teşvik eder.
Derse zamanında gelir.
Dersi zamanında bitirir.
Öğrencilere karşı yaklaşımı olumludur.
Ödevler konusunda yeterli geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde konuyu tekrarlar.
Sınıfta disiplini sağlar.
Derste görsel kaynakları kullanır.( video, resim, vb.)
İkili çalışma, grup çalışması gibi değişik öğretim tekniklerini kullanır.