Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

Sevgili Öğrenciler,
Bu çalışmanın amacı, eğitim kalitemizi sürekli ve sistemli olarak iyileştirmek için sizin değerli
düşüncelerinizden faydalanmaktır. Sizlerden aşağıdaki soruları göz önünde bulundurarak derslerinizi
değerlendirmeniz istenmektedir. Bu verilerin tutarlılığı ve güvenilirliği çok önemli olduğu için değerlendirmelerinizi,
kişisel gözlem ve algılamanıza bağlı olarak yapınız. Bu bağlamda, değerlendirme esnasında, duygusal davranmayınız
ve görüş ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşmayınız. Cevaplarınızın eleştirel, içten ve gerçekçi olmasını
bekliyoruz. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

Yabancı Diller Bölümü

Bu ankette 10 soru var.
Kendini Değerlendirme
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Derslere ön hazırlık yaparak geliyorum (örneğin: önceden kelimelere bakıp hazırlanıyorum).
Ders esnasında anlatılan konuları takip ediyorum.
Derslerde yapılan aktivitelere yeterince katıldığımı düşünüyorum.
Düzenli olarak ders çalışıyorum.
Eksik olduğumu düşündüğüm konularda, öğretim görevlilerinin ofisine gidip kendilerinden yardım talep ediyorum.
Dil öğreniminde zayıf ve güçlü olan yönlerimi biliyorum.
Verilen ödevlerin İngilizce seviyemin gelişmesi açısından yararlı olduğunu düşünüyorum.
Öğrendiklerimi düzenli olarak tekrar ediyorum.
“Online workbook” ödevlerini düzenli olarak yapıyorum.
“Online workbook” üzerinden yaptığım çalışmaların İngilizce seviyemin artması açısından yararlı olduğunu düşünüyorum.
İngilizcemi geliştirmek için ek çalışmalar yapıyorum (örneğin: video izlemek, kitap okumak, blog takip etmek, vb.).
Programın ve Sınavların Değerlendirilmesi
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
İngilizce seviyemin gelişmesine yardımcı olması için kullanılan sınıf içi materyallerin yeterli olduğunu düşünüyorum.
Sınıfta kullanılan materyallerin (kitaplar, ekstra çalışma kağıtları, vb.) İngilizce seviyeme uygun olduğunu düşünüyorum.
Yapılan ara sınavlar ve final sınavı düzenli çalışmama yardımcı oluyor.
Sınıfta kullanılan kaynaklar dersin amacına ve içeriğine uygundur.
Kullandığımız kitapların içeriği ile sınavlarda sorulan sorular birbirleriyle paralellik göstermektedir.
Uygulanan sınavların sayısını az buluyorum.
Uygulanan sınavların sayısını çok buluyorum.
Sınavlar için verilen süreleri yeterli buluyorum.
Aldığım notların doğru verildiğine inanıyorum.
Eğitim-Öğretim yılı boyunca uygulanan yoklama ve devamsızlık işlemlerini etkili buluyorum.
Fiziki Koşulların Değerlendirilmesi
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Sınıflardaki dolapların kullanıma elverişli olduğunu düşünüyorum.
Sınıflardaki dolapların gerekli olduğunu düşünüyorum.
Sınıflardaki kolçaklı sandalyelerin işlevsel olduğunu düşünüyorum.
Sınıflardaki ışıklandırmanın yeterli olduğunu düşünüyorum.
Sınıflardaki soğutma cihazlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
Sınıflardaki ısıtma cihazlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
Sınıflardaki teknik ekipmanın yeterli olduğunu düşünüyorum.
Koridorlardaki ve sınıflardaki görsel materyallerin yeterli ve faydalı olduğunu düşünüyorum.
Koridorları ders aralarında kullanıma elverişli buluyorum.
Bilgisayar laboratuvarlarının sayıca yeterli olduğunu düşünüyorum.
Bilgisayar laboratuvarlarının kullanıma elverişli olduğunu düşünüyorum.
Asansörlerin sayıca yeterli olduğunu düşünüyorum.
Asansörlerin kullanıma elverişli olduğunu düşünüyorum.
Tuvaletlerin yeterince temiz olduğunu düşünüyorum.
Tuvaletlerin sayıca yeterli olduğunu düşünüyorum.
Kampüsteki internet hizmetinin yeterince hızlı ve etkili olduğunu düşünüyorum.
Kampüsteki öğrenci yaşam alanlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
Öğretim Görevlisi 1 (Sınıf Danışmanı – Main Course dersini veren öğretim görevlisi)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Dersi anlaşılır bir şekilde anlatır.
Derste kullandığı İngilizce dil seviyesi öğrencilerin seviyesine uygundur.
Ders anlatım dili olarak sadece İngilizce kullanır.
Daha iyi öğrenmeleri için öğrencilerini teşvik eder.
Dersi zamanında başlatır.
Dersi zamanında bitirir.
Öğrencilere karşı yaklaşımı olumludur.
Ödevler konusunda yeterli geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde konuyu tekrarlar.
Sınıfta disiplini sağlar.
Derste görsel kaynaklar kullanır ( video, resim, vb.).
İkili çalışma, grup çalışması gibi değişik öğretim tekniklerini kullanır.
Öğretim Görevlisi 2 (Lütfen öğretim görevlisi bilgilerini CATS’teki listeden kontrol ediniz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Dersi anlaşılır bir şekilde anlatır.
Derste kullandığı İngilizce dil seviyesi öğrencilerin seviyesine uygundur.
Ders anlatım dili olarak sadece İngilizce kullanır.
Daha iyi öğrenmeleri için öğrencilerini teşvik eder.
Dersi zamanında başlatır
Dersi zamanında bitirir.
Öğrencilere karşı yaklaşımı olumludur.
Ödevler konusunda yeterli geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde konuyu tekrarlar.
Sınıfta disiplini sağlar.
Derste görsel kaynaklar kullanır.( video, resim, vb.)
İkili çalışma, grup çalışması gibi değişik öğretim tekniklerini kullanır.
Öğretim Görevlisi 3 (Lütfen öğretim görevlisi bilgilerini CATS’teki listeden kontrol ediniz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Dersi anlaşılır bir şekilde anlatır.
Derste kullandığı İngilizce dil seviyesi öğrencilerin seviyesine
uygundur.
Ders anlatım dili olarak sadece İngilizce kullanır.
Daha iyi öğrenmeleri için öğrencilerini teşvik eder.
Dersi zamanında başlatır.
Dersi zamanında bitirir.
Öğrencilere karşı yaklaşımı olumludur.
Ödevler konusunda yeterli geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde konuyu tekrarlar.
Sınıfta disiplini sağlar.
İkili çalışma, grup çalışması gibi değişik öğretim tekniklerini kullanır.
Öğretim Görevlisi 4 (Lütfen öğretim görevlisi bilgilerini CATS’teki listeden kontrol ediniz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Dersi anlaşılır bir şekilde anlatır.
Derste kullandığı İngilizce dil seviyesi öğrencilerin seviyesine
uygundur.
Ders anlatım dili olarak sadece İngilizce kullanır.
Daha iyi öğrenmeleri için öğrencilerini teşvik eder.
Dersi zamanında başlatır.
Dersi zamanında bitirir.
Öğrencilere karşı yaklaşımı olumludur.
Ödevler konusunda yeterli geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde konuyu tekrarlar.
Sınıfta disiplini sağlar.
Derste görsel kaynaklar kullanır.( video, resim, vb.)
İkili çalışma, grup çalışması gibi değişik öğretim tekniklerini kullanır.
Öğretim Görevlisi 5 (Lütfen öğretim görevlisi bilgilerini CATS’teki listeden kontrol ediniz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Dersi anlaşılır bir şekilde anlatır.
Derste kullandığı İngilizce dil seviyesi öğrencilerin seviyesine uygundur.
Ders anlatım dili olarak sadece İngilizce kullanır.
Daha iyi öğrenmeleri için öğrencilerini teşvik eder.
Dersi zamanında başlatır.
Dersi zamanında bitirir.
Öğrencilere karşı yaklaşımı olumludur.
Ödevler konusunda yeterli geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde konuyu tekrarlar.
Sınıfta disiplini sağlar.
Derste görsel kaynaklar kullanır.( video, resim, vb.)
İkili çalışma, grup çalışması gibi değişik öğretim tekniklerini kullanır.
Teacher Assistant (Lütfen, Teacher Assistant isim bilgilerini CATS’teki listeden kontrol ediniz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
İngilizce seviyemin gelişmesine yardımcı olması için kullanılan ders içi materyallerin yeterli olduğunu düşünüyorum.
Tamamlayıcı dil derslerinde kullanılan materyallerin (kitap, ekstra çalışma kağıtları vb.) İngilizce seviyeme uygun olduğunu düşünüyorum.
Tamamlayıcı dil derslerinde kullanılan kaynaklar dersin amacına ve içeriğine uygundur.
Tamamlayıcı dil dersi uygulaması boyunca yoklama ve devamsızlığa önem gösterilmesini etkili buluyorum.
Tamamlayıcı dil dersi formlarına yazdırdığımız konulardan biri için mutlaka ders planlanmıştır.
Tamamlayıcı dil dersi hocasının ‘Teacher Assistant’ anlaşılır ve net bir anlatımı vardır.
Tamamlayıcı dil dersinde hocanın kullandığı İngilizce dil öğrencilerin seviyesine uygundur.
Tamamlayıcı dil dersinde anlatım dili olarak sadece İngilizce kullanır.
Tamamlayıcı dil dersi esnasında öğrenciyi derse katmaya çalışır.
Hoca tamamlayıcı dil dersini zamanında başlatır.
Hoca tamamlayıcı dil dersini zamanında bitirir.
Hoca tamamlayıcı dil dersi esnasında disiplini sağlar.
Tamamlayıcı dil dersinde görsel materyaller kullanılır. (resim, video vb.)
Tamamlayıcı dil dersinde değişik öğretim teknikleri kullanır.
Lütfen, İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfı ile ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi yazınız. (Bu bölüm
isteğe bağlı olarak doldurulabilir, zorunlu değildir. )