Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

3.Mezun İlişkileri Çalıştayı Değerlendirme Anketi

Değerli Katılımcımız,

3. Mezun İlişkileri Çalıştayı Değerlendirme Formu'na vereceğiniz geri bildirimler bir sonraki toplantının beklentileri karşılayan bir şekilde verimli ve etkin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

Elde edilen veriler analiz edilip dikkatle incelenecek ve gelecek programda gerekli değişiklikler yapılmaya çalışılacaktır.

Hepinize teşekkürlerimizle...

There are 4 questions in this survey.
(This question is mandatory)
Çalıştay programının düzenlenmesini genel olarak faydalı buluyorum.
Çalıştay programının genel olarak iyi düzenlendiğini düşünüyorum.
Çalıştay'da ele alınan konular benim gereksinimlerime cevap verdi.
Çalıştay programı sonunda bilgilerim arttı.
Çalıştayda kazandığım bilgileri mesleki uygulamalarda kullanabileceğimi düşünüyorum.
Çalıştay programı yeni iş ağları edinmeme yardımcı oldu.
Çalıştay için belirlenen süre yeterliydi.
Konuşmacılar konularına hâkimdi.
Konuşmacılar sorulan sorulara yeterince yanıt verdi.
Konuşmacıların konularına ilişkin örnekleri yeterliydi.
Bu etkinlikten elde ettiğiniz en önemli kazanımlar nelerdir?
Bir sonraki programda ele alınmasını istediğiniz konu başlıklarını yazar mısınız?
Program veya genel gündemle ilgili başka yorumunuz var mı?