Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

İKÜ - MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ (2019-2020)

Sevgili öğrencimiz, 
Üniversite eğitiminizi tamamlamış  / veya tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyorsunuz. Programımızı aşağıdaki kıstaslar açısından değerlendirmeniz sonraki dönemler için bize geri bildirim ve programımızı geliştirme olanağı sağlayacaktır. Teşekkür ederiz. 
Kişisel Bilgiler
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Cinsiyetiniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Doğum Tarihiniz
Open the date time chooser
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Burs Durumunuz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Sahip olduğunuz son GNO
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Fakülteniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bölümünüz
Öğrenci Görüşleri
Aşağıdaki yargılara ne derece katıldığınızı belirtiniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Alanımda teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibiyim.
Alanımla ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri inceleyip analitik bakış açısıyla yorumlayabiliyorum.
Alanımdaki olay ve gelişmeleri üniversitede öğrendiklerimle ilişkilendirerek değerlendirebiliyorum.
Alanımla ilgili etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma yapabilme becerisine sahibim.
Alanımla ilgili güncel sorunları tanımlayabiliyor ve karşıt görüşleri değerlendirip, sorgulanmış sonuçlara ulaşabiliyorum.
Alanım ile bağlantılı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının işleyişi hakkında bilgi sahibiyim.
Alanım ile bağlantılı meslek kuruluşlarını ve mesleki örgütleri biliyorum.
Alanım ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerden haberdarım.
Bölümün sağladığı sektör deneyimlerim yeterlidir.
Almış olduğum derslerin iş yaşamımda yeterli seviyede faydalı olacağını düşünüyorum.
Alanım ile ilgili yerel, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ediyor ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabiliyorum.
Alanımla ortak çalışma içerisinde olan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahibim.
Ders veren öğretim üyeleri alanlarında yeterli donanıma sahiptir.
Alanımla ilgili uluslararası yayın ve araştırmaları izleyebiliyorum.
İkinci bir dili alanımla ilgili olarak iş yaşamında veya mesleki gelişimimde kullanabiliyorum.
Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahibim.
Alanımla ilgili uygulamalardaki etik kuralları biliyorum.
Alanımla ilgili yaşayacağım sıkıntı ve sorunlarda başvurabileceğim mesleki kuruluşları (meslek odası, dernek, enstitü vs.) biliyorum.
"Alanımla ilgili eleştirel düşünme becerilerine (Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme,
ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme) sahibim."
"Alanımla ilgili iletişim becerilerine (Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme,
bilgiyi aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme) sahibim. "
"Alanımla ilgili toplumsal sorumluluk (Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve
doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme vb) taşıyorum."
Alanımla ilgili kriz yönetimi becerilerine (Afet, kaza, her türlü istismar, ekonomik kriz, mobbing gibi) sahibim.
Alanımla ilgili mesleki ilerlemede kendime güveniyorum.
Alanımla ilgili bize verilen eğitim eksiksizdir.
Yukarıda ifade edilen konuların dışında paylaşmak istediklerinizi ve önerilerinizi aşağıda belirtebilirsiniz.